Nieuw speelgoed voor speltherapie in Sneek

Het nieuwe tekenbord wordt uitgetest door kindje-Goodwill.nl

Een houten treinbaan, playmobil, een teken-/schrijfbord, kleur- en knutselmateriaal, een gereedschapskoffer en speelgoeddieren. Allemaal nieuw speelgoed voor kinderen van 0 tot 7 jaar die naar Het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind in Sneek gaan. Het speelgoed wordt gebruikt bij speltherapie, in de ruimte voor de intake gesprekken en bij de behandelgroepen.   

Speltherapie
Bij speltherapie wordt onder meer gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en verwerking van nare gebeurtenissen. Spel is een communicatiemiddel voor kinderen. Jonge kinderen, en al helemaal de kinderen met een spraak-/taalachterstand, kunnen zich verbaal nog niet (voldoende) uiten. Spel maakt het mogelijk om hun ervaringen te delen, te verwerken en om de wereld om hun heen te leren kennen. Spel is ook een middel voor kinderen om hun eigen gevoel te leren herkennen en situaties beter te begrijpen, wat zorgt voor een stimulans in de emotionele ontwikkeling.

Intake gesprekken
De kinderen die naar het Behandel- en Expertisecentrum gaan hebben problemen in hun ontwikkeling of een stoornis in hun gedrag. Het doel van het Behandel- en Expertisecentrum is dat de problemen worden opgelost of dat ouders beter weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan. Tijdens de vaak wel 1,5 uur durende intake gesprekken wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Kinderen begonnen zich dan te vervelen en nu kunnen ze lekker spelen. Voor het gesprek is dat ook fijn want de hulpverleners kunnen zo de ouder-kind interactie bekijken.

Liggend op de grond met de trein spelen-Goodwill.nlBehandelgroepen
De Reiboge (regenboog in het Fries) in Sneek is een Behandel- en Expertisecentrum (voormalig MOD – medisch orthopedagogische dagbehandeling) voor kinderen van 2-7 jaar oud. Er zijn drie behandelgroepen voor kinderen waarbij het (nog) niet lukt om zich te ontwikkelingen op een reguliere peuterspeelzaal of basisschool. Samen met een multidisciplinair team wordt gekeken wat deze kinderen nodig hebben om vervolgens uit te kunnen stromen naar een vorm van onderwijs. Naast groepsbehandeling zijn er ook vak therapeuten beschikbaar voor logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie en ouderbegeleiding. Er wordt gewerkt aan verschillende doelen, onder andere het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Behandel- en Expertisecentrum is onderdeel van Jeugdhulp Friesland.

Meedoen met Goodwill
Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen én een Goodwill Day mede mogelijk maken? Word sponsor!

WORD SPONSOR

Goodwill Days

september 2020

Naar de speeltuin

Naar de speeltuin

Met 16 kinderen en 9 juffen zijn we naar de speeltuin geweest. Deze speeltuin is perfect voor de doelgroep van het MKD. De kinderen hebben snel last van prikkels maar deze speeltuin is overzichtelijk en netjes. Voor iedereen […]

Verder lezen

augustus 2020

Nieuwe uitdagingen bij het buitenspelen

Nieuwe uitdagingen bij het buitenspelen

Door Goodwill hebben wij nieuwe spelmaterialen aan kunnen schaffen. We kunnen het allemaal gebruiken tijdens het buitenspelen en dat vinden wij erg fijn! We zijn graag buiten, maar we doen vaak hetzelfde. Deze materialen bieden weer variatie en […]

Verder lezen

^