Nieuw speelgoed voor speltherapie in Sneek

Het nieuwe tekenbord wordt uitgetest door kindje-Goodwill.nl

Een houten treinbaan, playmobil, een teken-/schrijfbord, kleur- en knutselmateriaal, een gereedschapskoffer en speelgoeddieren. Allemaal nieuw speelgoed voor kinderen van 0 tot 7 jaar die naar Het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind in Sneek gaan. Het speelgoed wordt gebruikt bij speltherapie, in de ruimte voor de intake gesprekken en bij de behandelgroepen.   

Speltherapie
Bij speltherapie wordt onder meer gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en verwerking van nare gebeurtenissen. Spel is een communicatiemiddel voor kinderen. Jonge kinderen, en al helemaal de kinderen met een spraak-/taalachterstand, kunnen zich verbaal nog niet (voldoende) uiten. Spel maakt het mogelijk om hun ervaringen te delen, te verwerken en om de wereld om hun heen te leren kennen. Spel is ook een middel voor kinderen om hun eigen gevoel te leren herkennen en situaties beter te begrijpen, wat zorgt voor een stimulans in de emotionele ontwikkeling.

Intake gesprekken
De kinderen die naar het Behandel- en Expertisecentrum gaan hebben problemen in hun ontwikkeling of een stoornis in hun gedrag. Het doel van het Behandel- en Expertisecentrum is dat de problemen worden opgelost of dat ouders beter weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan. Tijdens de vaak wel 1,5 uur durende intake gesprekken wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Kinderen begonnen zich dan te vervelen en nu kunnen ze lekker spelen. Voor het gesprek is dat ook fijn want de hulpverleners kunnen zo de ouder-kind interactie bekijken.

Liggend op de grond met de trein spelen-Goodwill.nlBehandelgroepen
De Reiboge (regenboog in het Fries) in Sneek is een Behandel- en Expertisecentrum (voormalig MOD – medisch orthopedagogische dagbehandeling) voor kinderen van 2-7 jaar oud. Er zijn drie behandelgroepen voor kinderen waarbij het (nog) niet lukt om zich te ontwikkelingen op een reguliere peuterspeelzaal of basisschool. Samen met een multidisciplinair team wordt gekeken wat deze kinderen nodig hebben om vervolgens uit te kunnen stromen naar een vorm van onderwijs. Naast groepsbehandeling zijn er ook vak therapeuten beschikbaar voor logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie en ouderbegeleiding. Er wordt gewerkt aan verschillende doelen, onder andere het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Behandel- en Expertisecentrum is onderdeel van Jeugdhulp Friesland.

Meedoen met Goodwill
Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen én een Goodwill Day mede mogelijk maken? Word sponsor!

WORD SPONSOR

Goodwill Days

januari 2021

Mobiel atelier voor Voorveldse Hof

Mobiel atelier voor Voorveldse Hof

Door het corona virus moesten de bewoners van Voorveldse Hof in Utrecht ineens allemaal op hun eigen woning blijven. De welzijnsmedewerksters werden uitgedaagd om anders te gaan werken. In plaats van bewoners die naar de activiteiten kwamen gingen […]

Verder lezen

januari 2021

Nieuw spel- en ontwikkelmateriaal

Nieuw spel- en ontwikkelmateriaal

KinderZorghuis Bijzonder heeft een nieuw verpleegkundig kinderdagverblijf geopend in Zeeland (NB). Een nieuwe speel- en ontwikkelplek voor kinderen van 0-4 jaar met een verpleegkundige zorgvraag. Daarvoor hebben ze passend spelmateriaal uitgezocht: blokken in verschillende formaten en van diverse […]

Verder lezen

^