Nieuw speelgoed voor speltherapie in Sneek

Het nieuwe tekenbord wordt uitgetest door kindje-Goodwill.nl

Een houten treinbaan, playmobil, een teken-/schrijfbord, kleur- en knutselmateriaal, een gereedschapskoffer en speelgoeddieren. Allemaal nieuw speelgoed voor kinderen van 0 tot 7 jaar die naar Het Behandel- en Expertisecentrum Jonge Kind in Sneek gaan. Het speelgoed wordt gebruikt bij speltherapie, in de ruimte voor de intake gesprekken en bij de behandelgroepen.   

Speltherapie
Bij speltherapie wordt onder meer gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en verwerking van nare gebeurtenissen. Spel is een communicatiemiddel voor kinderen. Jonge kinderen, en al helemaal de kinderen met een spraak-/taalachterstand, kunnen zich verbaal nog niet (voldoende) uiten. Spel maakt het mogelijk om hun ervaringen te delen, te verwerken en om de wereld om hun heen te leren kennen. Spel is ook een middel voor kinderen om hun eigen gevoel te leren herkennen en situaties beter te begrijpen, wat zorgt voor een stimulans in de emotionele ontwikkeling.

Intake gesprekken
De kinderen die naar het Behandel- en Expertisecentrum gaan hebben problemen in hun ontwikkeling of een stoornis in hun gedrag. Het doel van het Behandel- en Expertisecentrum is dat de problemen worden opgelost of dat ouders beter weten hoe ze met het gedrag van hun kind om moeten gaan. Tijdens de vaak wel 1,5 uur durende intake gesprekken wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Kinderen begonnen zich dan te vervelen en nu kunnen ze lekker spelen. Voor het gesprek is dat ook fijn want de hulpverleners kunnen zo de ouder-kind interactie bekijken.

Liggend op de grond met de trein spelen-Goodwill.nlBehandelgroepen
De Reiboge (regenboog in het Fries) in Sneek is een Behandel- en Expertisecentrum (voormalig MOD – medisch orthopedagogische dagbehandeling) voor kinderen van 2-7 jaar oud. Er zijn drie behandelgroepen voor kinderen waarbij het (nog) niet lukt om zich te ontwikkelingen op een reguliere peuterspeelzaal of basisschool. Samen met een multidisciplinair team wordt gekeken wat deze kinderen nodig hebben om vervolgens uit te kunnen stromen naar een vorm van onderwijs. Naast groepsbehandeling zijn er ook vak therapeuten beschikbaar voor logopedie, fysiotherapie, speltherapie, muziektherapie en ouderbegeleiding. Er wordt gewerkt aan verschillende doelen, onder andere het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Behandel- en Expertisecentrum is onderdeel van Jeugdhulp Friesland.

Meedoen met Goodwill
Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen én een Goodwill Day mede mogelijk maken? Word sponsor!

WORD SPONSOR

Goodwill Days

mei 2021

Spel- en ontwikkelmateriaal voor OPD Het Klooster

Spel- en ontwikkelmateriaal voor OPD Het Klooster

Bij de orthopedagogische dagbehandeling (OPD) van UniK in Veghel komen 10 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar met een specialistische hulpvraag. Deze kinderen hebben een achterstand in hun ontwikkeling, taal, gedrag en/of leerproblemen. […]

Verder lezen

april 2021

Schommelbank voor kinderen met een visuele beperking

Schommelbank voor kinderen met een visuele beperking

De kinderen van ontwikkeling stimuleringsgroep (OSG) de Vlinder genieten van het heerlijk schommelen op hun nieuwe schommelbank. OSG de Vlinder is er voor visueel beperkte kinderen in de leeftijd van 1½ tot 5 jaar. Het zijn slechtziende of […]

Verder lezen

^