Wat is er in 27,5 jaar veranderd bij medisch kinderdagverblijven?

1 oktober 2019

Sinds 1992 zet Goodwill zich in voor kinderen in medisch kinderdagverblijven (MKD’s). In de afgelopen decennia is er veel veranderd bij de MKD’s. Het belangrijkste is dat het kind zelf steeds meer centraal is komen te staan. Zorg en aandacht op maat, geleverd door betrokken medewerkers met passie voor hun vak. Een positieve ontwikkeling. Maar wel met continu een bedreiging in de vorm van nieuwe wetten en regelgeving.


De liefde voor het werk, de passie, dat is hetzelfde gebleven, ik geniet van de kinderen en kijk altijd naar wat er wel mogelijk is!! Ieder kind is uniek! Dat maakt dit werk ook zo boeiend, geen dag is hetzelfde.” Marita Nijhuis werkt als ambulant spelagoog bij OKC De Iemenkorf in Almelo. Ze werkt al 33 jaar in de zorg. Van dichtbij heeft ze veel ontwikkelingen mee gemaakt. Gelukkig ook veel positieve.

Marita Nijhuis-Goodwill.nl

De behoefte van het kind
“We hebben als werkers in de zorg veel meer inzichten en mogelijkheden gekregen in de afgelopen jaren. Denk daarbij aan nieuwe methodieken, meer kennis, technische en digitale mogelijkheden, aangepast spelmateriaal en hulpmiddelen. Dit zorgt ervoor dat we steeds beter aansluiten bij de behoefte van het kind. En naar die individuele behoefte wordt nu veel meer gekeken dan vroeger. Hoe is de omgeving van het kind, wat heeft iemand nodig om zich goed te voelen? Hoe gaat het psychisch, lichamelijk, hoe is de prikkelverwerking. Denk aan kinderen met een vorm van autisme. Zij hebben een heel specifieke benadering nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. In de communicatie met hen kunnen bijvoorbeeld pictogrammen gebruikt worden.

Aandacht waar het kind recht op heeft
Alles wat je aandacht geeft groeit. Dit is zo waar in ons vak! Naast onze kennis hebben we ook tijd en de rust nodig om goed te kunnen observeren en te interpreteren. Veel kinderen kunnen ons namelijk niet vertellen wat er in hen omgaat. Wij zijn ervoor om de verbanden te leggen. De meeste kinderen gedijen het best in kleine groepen, zodat ze minder prikkels krijgen maar wel alle aandacht en begeleiding. Wij moeten ervoor blijven waken dat we ieder kind de aandacht kunnen blijven geven waar het recht op heeft!

Betrokkenheid ouders
“Overleg en samenwerking met ouders is toegenomen, ze worden steeds meer betrokken bij het OKC en er wordt gesproken over hun wensen en verwachtingen. Vanuit onze expertises kunnen wij hen helpen, adviseren en ondersteunen bij de opvoeding en stimulering van hun kind. We bieden vanuit De Twentse Zorgcentra en het Orthopedagogisch kindcentrum de Iemenkorf bijvoorbeeld ook ambulante zorg en hulp, zowel thuis, op school of bij de peuterspeelzaal. Ook zijn er speciale informatieve cursussen voor ouders zoals gebaren. Door deze samenwerking krijgt het kind overal optimale aandacht en begeleiding die aansluit bij de behoefte.”

Zorgvraag
“De zorgvraag is de afgelopen jaren toegenomen. In aantal maar ook in de vorm van steeds vaker complexere problematiek bij de kinderen. Dit vraagt om nog meer aandacht en zorg.”

Marita Nijhuis luistert naar het voorlezen door Gerda Havertong

Krachten bundelen
“Gelukkig wordt er nu veel meer gebruik gemaakt van samenwerking tussen verschillende organisaties, zo zijn speciale Zorg en Onderwijsklassen ontstaan. Maar ook de verschillende expertises werken samen in multidisciplinaire teams: begeleiders, orthopedagogen, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, spelagogiek, speltherapie, muziektherapie, bewegingsagogiek. Dit is van grote meerwaarde voor een kind, ieder kijkt vanuit eigen vakgebied, zo komt alles samen. Gezamenlijk kunnen dan afwegingen en plannen gemaakt worden die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van het kind. Ook in praktische zin bundelen we onze expertises, samen met de fysiotherapeut begeleid ik wekelijks een groep kinderen met prikkelverwerkingsproblematiek.”

Techniek en digitalisering
“Met de digitale middelen van nu kunnen we beeldmateriaal van het kind snel met elkaar delen, ouders kunnen bijvoorbeeld met het programma Klasbord samen met hun kind terugkijken op de dag. Dit draagt bij aan de betrokkenheid van de ouders. We gebruiken steeds meer technische hulpmiddelen als computers met oogbesturing en digiborden. Dit geeft zoveel extra mogelijkheden, zowel voor ons en voor de kinderen. Internet wordt (natuurlijk) veel gebruikt. Er is een schat aan informatie te vinden. Tevens is dit een heel mooi middel om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook wordt het gebruikt om elkaar te inspireren, denk bijvoorbeeld aan aangepaste materialen en leuke activiteiten om samen met de kinderen te beleven. Wij hebben een pagina op Pinterest aangemaakt waar o.a. informatie, inspiratie en spelactiviteiten-ideeën op te vinden: Belevingsgericht aan de slag. Deze wordt door mijn collega Susan Kruiskamp beheerd en inmiddels hebben we al meer dan 600 volgers!”

Decentralisatie van de zorg
In 2015 heeft de overheid de zorgtaken overgedragen aan de gemeentes, de decentralisatie van de zorg. Tevens kregen de gemeenten veel minder geld om te kunnen besteden. Dit brengt nu veel meer administratieve taken met zich mee. Het kost veel tijd om deze taken goed te vervullen. Vanuit de Twentse Zorgcentra hebben wij bijvoorbeeld te maken met verschillende gemeentes, ieder met zijn eigen afspraken en regels. Ook de aanbestedingen, zoals bijvoorbeeld voor het taxivervoer, brengen vaak veel onrust. Zowel voor de ouders en hun kinderen, maar ook voor de begeleiders en chauffeurs.”

Toekomst
Hoe gaat het verder de komende jaren? Marita vertelt: Ik hoop zo dat de menselijke maat wordt gehandhaafd in de zorg, dat bestuurders en managers staan voor het bieden van goede zorg; zodat medewerkers in de zorg datgene kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid en waar ze goed in zijn. En hopelijk komt er niet nog meer veranderende regelgeving waar we steeds weer op moeten anticiperen. Dit gaat telkens ten koste van de zorg en aandacht die je wilt en moet geven…. Het zijn de mooie contactmomenten, die ene speciale lach, die blik, het stapje in de ontwikkeling van het kind, daar doe je het voor, daarvoor ben ik in de zorg gaan werken!”

Goodwill.nl
OKC De Iemenkorf is aangesloten bij Goodwill.nl en ontvangt elke maand gratis het Kinderpuzzel- en Kleurboek, exclusief gemaakt voor kinderen in medisch kinderdagverblijven. Betrokken deelnemers van Goodwill.nl maken dit mogelijk. Wilt u ook maatschappelijk verantwoord ondernemen? Geef ook kleur aan elk kind en doe nu mee. Word sponsor!

WORD SPONSOR

Goodwill Days

januari 2021

Mobiel atelier voor Voorveldse Hof

Mobiel atelier voor Voorveldse Hof

Door het corona virus moesten de bewoners van Voorveldse Hof in Utrecht ineens allemaal op hun eigen woning blijven. De welzijnsmedewerksters werden uitgedaagd om anders te gaan werken. In plaats van bewoners die naar de activiteiten kwamen gingen […]

Verder lezen

januari 2021

Nieuw spel- en ontwikkelmateriaal

Nieuw spel- en ontwikkelmateriaal

KinderZorghuis Bijzonder heeft een nieuw verpleegkundig kinderdagverblijf geopend in Zeeland (NB). Een nieuwe speel- en ontwikkelplek voor kinderen van 0-4 jaar met een verpleegkundige zorgvraag. Daarvoor hebben ze passend spelmateriaal uitgezocht: blokken in verschillende formaten en van diverse […]

Verder lezen

^